Wereldlichtjesdag

Land van Heusden en Altena

 

De Stichting Wereldlichtjesdag Land van Heusden en Altena is een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling en daarom in het bezit van de ANBI-status. Dit houdt in dat, wanneer u een gift aan de stichting wilt doen, deze fiscaal aftrekbaar is.

De Belastingdienst stelt bepaalde voorwaarden aan het verkrijgen en behouden van de ANBI-status, waaraan wij via onderstaande informatie willen voldoen:

Beleidsplan en Doelstelling: de Stichting Wereldlichtjesdag is opgericht op 16 oktober 2012 en heeft als doel het organiseren van een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Deze vindt ieder jaar plaats op de tweede zondag van december.

Contactgegevens en bestuur: zie pagina ‘Organisatie’.

Beloningsbeleid: de werkzaamheden van de bestuursleden zijn volledig op vrijwillige basis. Zij ontvangen hiervoor geen beloning. De stichting is volledig afhankelijk van sponsoring en giften.

 

Uitgeoefende activiteiten: de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 9 december 2012 en is door circa 100 ouders, familieleden en andere betrokkenen bezocht. Inmiddels hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden.

Financiële verantwoording: de stichting heeft de afgelopen jaren afgesloten met een klein positief saldo. Dit was de uitkomst van een aantal giften/sponsorbedragen minus de kosten voor de huur van de locatie, consumpties, decoratie en overige uitgaven voor de herdenkingsbijeenkomst.